Media Islam Madinatul Iman Balikpapan
Ubudiyah

Bacaan Shalat Gerhana Setiap Berdiri (Qiyam)

MADINATULIMAN.COM – Shalat Kusuf yang paling sempurna adalah takbiratul ihram kemudian do'a istiftah, ta'awwudz, membaca suratul Fatihah dilanjutkan membaca al-Baqarah atau surah panjang yang semisalnya. Pada berdiri yang kedua, ketiga dan keempat, ada dua nas Imam al-Syafi'i:

 

pertama, nas didalam al-Umm dan al-Mukhtashar al-Muzanni bahwa setelah suratul Fatihah membaca ayat kadarnya kira-kira 200 ayat surah al-Baqarah, pada berdiri yang ketiga kadarnya 150 ayat, dan pada berdiri yang keempat kadarnya 100 ayat.

kedua, nas pada Al-Buwaithi, yaitu pada berdiri yang kedua setelah suratul Fatihah membaca seumpama surah Ali Imran, berdiri yang ketiga membaca seumpama surah An-Nisaa', dan berdiri yang keempat membaca seumpama surah Al-Maidah.

Ulama syafi'i di Irak dan kelompok ulama lainnya mengambil nas yang ada didalam al-Umm, sementara kelompok-kelompok ulama Khurasan berpegang dengan nas al-Buwaithi. Para ulama ahli tahqiq (muhaqqiquun) mengatakan, ini bukan sebuah perselisihan yang mutlak namun itu hanya untuk taqrib (pendekatan) saja, keduanya saling mendekati jumlah ayatnya.

Penulis : Abdurrohim
Referensi : Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (5/48-49).
Keterangan: Ali Imran 200 ayat, An-Nisaa' 176 ayat, dan Al-Maaidah 120 ayat.

 

Related posts

Hal-Hal Yang Dianjurkan (Sunnah-Sunnah) Ketika Hari Raya

admin

Amalan Malam Nishfu Sya’ban KH. Ahmad Syarwani Zuhri

admin

Makan Sahurlah karena Didalam Sahur Terdapat Keberkahan

admin

Salam Dengan Isyarat dan Salam Untuk Orang Bisu Tuli

admin

Fikih Shalat Dengan Posisi Duduk

admin

Shighat Salam : Dima’rifatkan, Jama’ dan Jer-Majrur Diakhirkan

admin
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp BAGI INFO KE KAMI