Media Islam dan Muslim Store No. 1 Balikpapan
Ubudiyah

Bacaan Shalat Gerhana Setiap Berdiri (Qiyam)

MADINATULIMAN.COM – Shalat Kusuf yang paling sempurna adalah takbiratul ihram kemudian do'a istiftah, ta'awwudz, membaca suratul Fatihah dilanjutkan membaca al-Baqarah atau surah panjang yang semisalnya. Pada berdiri yang kedua, ketiga dan keempat, ada dua nas Imam al-Syafi'i:

 

pertama, nas didalam al-Umm dan al-Mukhtashar al-Muzanni bahwa setelah suratul Fatihah membaca ayat kadarnya kira-kira 200 ayat surah al-Baqarah, pada berdiri yang ketiga kadarnya 150 ayat, dan pada berdiri yang keempat kadarnya 100 ayat.

kedua, nas pada Al-Buwaithi, yaitu pada berdiri yang kedua setelah suratul Fatihah membaca seumpama surah Ali Imran, berdiri yang ketiga membaca seumpama surah An-Nisaa', dan berdiri yang keempat membaca seumpama surah Al-Maidah.

Ulama syafi'i di Irak dan kelompok ulama lainnya mengambil nas yang ada didalam al-Umm, sementara kelompok-kelompok ulama Khurasan berpegang dengan nas al-Buwaithi. Para ulama ahli tahqiq (muhaqqiquun) mengatakan, ini bukan sebuah perselisihan yang mutlak namun itu hanya untuk taqrib (pendekatan) saja, keduanya saling mendekati jumlah ayatnya.

Penulis : Abdurrohim
Referensi : Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (5/48-49).
Keterangan: Ali Imran 200 ayat, An-Nisaa' 176 ayat, dan Al-Maaidah 120 ayat.

 

Related posts

Shighat Salam : Dima’rifatkan, Jama’ dan Jer-Majrur Diakhirkan

admin

Hukum Menjaharkan Shalat-Shalat Sunnah

admin

Hal-Hal Yang Dianjurkan (Sunnah-Sunnah) Ketika Hari Raya

admin

5 Pemberhentian Bersejarah dalam Isra’ Mi’raj

admin

Hukum Puasa 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah

admin

Ucapan Salam Untuk Keluar Dari Shalat

admin
SILAHKAN BERTANYA
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com