Media Islam dan Muslim Store No. 1 Balikpapan
Tokoh

Inilah Karya Monumental Syaikh Said Ramadhan Al-Buthi Yang Populer

MADINATULIMAN – Syaikh Said Ramadhan al Buthy, ulama Sunni kelahiran Buthan salah satu wilayah Turki tahun 1929 ini banyak menghasilkan karya-karya yang monumental. Bahkan, Ulama banyak menganggap beliau sebagai mujtahid, namun beliau menolak digolongkan sebagai mujtahid, beliau lebih nyaman memilih mazhab Syafii sebagai jalur fikih yang terus beliau tekuni. Hal ini membuat beliau disegani, bahkan oleh orang yang tidak sepaham.
 

Diantara karya ulama yang perpaham Asy’ariyah ini yaitu

1. Fiqhus Sirah. Kitab ini ini tidak sekedar bicara soal fikih dan sejarah kehidupan Nabi, tapi lebih dari itu mengurai hukum dan hikmah dari setiap perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.  Kitab ini sangat popular di berbagai belahan dunia. Beliau banyak meluruskan sejarah keliru yang ditulis oleh beberapa pemikir muslim. Bahkan kitab ini kalau boleh dikatakan sebagai kitab wajib yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu agama dan orang yang ingin mempelajari aspek fikih dari sejarah nabi.

2.  Al-Laa Madzhabiyyah Akhtaru Bid’atin Tuhaddidu as Syari’ah Al Islamiyyah (Paham Anti Amadzhab adalah Bid'ah Terbesar yang Meruntuhkan tatanan Syariat Islam). Didalam kitab ini Syaikh Al Buthi mengupas habis kerancuan paham anti mazhab dan mendokumentasikan hasil perdebatan beliau. Beliau sangat menentang keras paham Anti Madzhab.

3. Salafiyyah; Marhalah Zamaniyyah Mubarakah Laa Madzhab Islami. (Salafiyah adalah fase zaman yang diberkahi, bukan sebuah madzhab Islam). Buku ini secara terang terangan menolak kerancuan salafy modern.

4. Min Rawaiyl Qur’an (Keunikan Al-Qur’an). Kitab ini menunjukkan betapa pakarnya beliau dalam menulis berbagai disiplin ilmu agama.

5. Manhaj al-Hadharah al Insaniyyah al-Jadaliyyah (Metode Peradaban Kemanusiaan dalam Al Quran)

6. Naqdul Auhami Al Maddiyah Al Jadaliyah (Mengkritik Keraguan Filsafat Dialektika Hegel). Kitab ini menujukkan betapa beliau sangat pakar dalam bidang filsafat. Kedalaman pengetahuan beliau disertai cara berpikir yang runut membuat buku ini sangat diminati dalam kajian kajian filsafat.

7. Muhadlarat  fil Fiqhil Muqharin Ma’a Muqaddimati fi Bayani Asbabi Ikhtilafi al-Fuqaha’ Wa Ahammiyyati Dirasatil  Fiqhil Muqarin (Problematika Dalam Fiqh Muqarin, Sebab Terjadinya Perbedaan Fuqaha’, Dan Pentingnya Mempelajari Fiqh Muqarin)

8. Al-Islam Maladz Kulli Mujtama’at Insaniyyah; Limadza wa Kaifa? (Islam Tempat Berlindung Seluruh Masyarakat Sosial; Mengapa dan Bagaimana?)

9. Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nafhamuhu ? Wa Kaifa Numarisuhu? (Jihad dalam Islam; Bagaimana Kita Memahami dan Melaksanakannya?.

10.  Al-‘Uqhubat Islamiyyah; Wa ‘Aqduhu al-Tanaqhudhu Bainaha Wa Baina Ma Yusamma Bithobi’ihal ‘Ashri  (Hukum-Hukum Islamiyah)

11.  Hurriyatul Insan fi Dhilli ‘Ubudiyyahatihi Lillah (Kebebasan Manusia Dalam Beribadah

12.  Difa’ ‘an Islam Wa Tarikh (Pembelaan Terhadap Islam dan Sejarah)

13.  Al Islam wa ‘Asru; Tahaddiyat Wa ‘Afaq (Islam dan Modernisme : Sebuah Tantangan dan Harapan)

14.  Al Aqidah Al Islamiyyah wa Al Fikr al Mu’asirah

15.  Al Mazdhab al Iqtishady Baina Syuyu’iyyah Wal Islam

16. Dhawabitu Al Maslahat Fi As Syariah al Islamiyyah. Ini adalah disertasi beliau yang banyak menjadi rujukan dalam kaidah hukum Islam, dan mendapat rekomendasi Jami’ah al-Azhar sebagai “Karya Tulis yang Layak Dipublikasikan.”

17.  Fi Sabilillahi Wa Al Haq
18.  Hiwar Haula Musykilati Hadhariyyah
19.  Kubra Yaqiniyyati al Kauniyyah
20.  Mbahitsul Kitab Wa As Sunnah min ‘Ilmi Ushulil Fiqhi
21.  Mamuzain, Qishatu Hubbub Nabati Fi Al Ardhi wa Aina’u fi As Sama’, Mutarjamah
22.  Manhaj Al ‘Audah Ilal Islam
23.  Masalatu Tahdidi an Nashli Wiqayatn wa ‘Ilajan
24.  Min Al fikri wa Al Qalbi
25.  Tajribatut Tarbiyah Al Islamiyyah Fi Mizan Al Bahts
26.  Al insan Wa Adatullahi Fi Al Ardli
27.  Al islamu Wa Muskilatus sabab
28.  Bathinul Ismi al Khatar Fi Hayatl Muslimin
29.  Hakadza Fal Nad’u al Islam
30.  Ila Kulli fatatin Tu’minu Billah
31.  Man Huwa Sayyidu al Qadri fi Hayatil Insan
32.  Minal Mas’ul ‘An Takhallufi Al Muslimin
33.  Min Asrari Alk Manhaj Al Islami

Masih cukup banyak buku (kitab) beliau yang lainnya. Beliau wafat 21 Maret 2013 oleh serangan bom, pada malam Jum’at ketika mengisi kajian Tafsil al-Qur’an di Masjid Al Iman Damaskus. Umat Islam telah kehilangan Ulama besar, ulama rabbani yang zuhud, hidup di sebuah rumah sederhana jauh dari kesan kedekatan beliau dengan pemerintah sebagaimana dugaan sebagian orang. (*/)

Redaktur : AR

Related posts

Shahabiyat (Para Sahabat Perempuan) Yang Meriwayatkan Hadits

admin

Ulama Kharismatik dari Kalimantan Selatan Berkontribusi Untuk Indonesia

admin

Ulama Sufi Banjar : Syaikh Muhammad Nafis Al Banjari

admin

KH. Muhammad Fadli S. Pendiri Ponpes Salafiyah Subulus Salam Balikpapan

admin

Biografi KH. Ahmad Syarwani Zuhri

admin

Perintah Shalahuddin Al Ayyubi Menjelang Shubuh

admin
SILAHKAN BERTANYA
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com